دانلود Category: تک صفحه

قالب های تک صفحه ای معمولا با نام one page هم معروف هستند. این قالب ها معمولا برای وب سایت های شرکتی و شخصی و یا معرفی یک اپلیکیشن مورد استفاده قرار میگیرد.