تغییر نامک افزونه edd

تغییر نامک (slug) در افزونه دانلود به ازای پرداخت ( EDD ) !

  تغییر نامک افزونه Easy Digital download   سلام ! همتون افزونه Easy Digital Download یا همون EDD و یا "پرداخت به ...