Google AMP چیست ؟

Google AMP چیست ؟! در واقعا AMP مخفف جمله Accelerated Mobile Pages به معنی صفحات سریع موبایل است ! ...